Sullair Fluid Filter

Sullair Fluid Filter

Sullair Fluid Filter

Sullair fluid filters ทำหน้าที่ในการกรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำมันภายในเครื่องก่อนที่จะนำน้ำมันกลับไปวนใช้หล่อลื่น air end อีกครั้ง Fluid filter เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของระบบอัดอากาศ หากไม่มี Fluid filter ที่ดี และประสิทธิภาพสูง เครื่องอัดอากาศย่อมมีปัญหาแน่นอน.

Sullair fluid filters are designed and engineered specifically for use in rotary screw air compressors while most “will-fit” filters found in the marketplace are designed for the automotive industry.

Featured

  • คุ้มไหมที่จะเสี่ยง ? — การลงทุนจ่าย Fluid filter ที่มีประสิทธิภาพสูง ดีกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องทั้งหมด หากใช้ Fluid filter ที่ไร้ประสิทธิภาพ
  • Micro Glass filter media—ภายในไส้เป็น Micro Glass ซึ่งไม่ทำให้ Filter เกิดการบวมในขณะที่กรองน้ำมันไปหลายชั่วโมง
  • Seal technology—ซีลที่ใช้เป็นแบบ Viton ทั้งหมด ซึ่งทำงานและทนทานต่อน้ำมันประเภท synthetic
  • ประสิทธิภาพสูง—ประสิทธิภาพมากกว่า 98 % ที่ความหนา 15 Micron
  • Is it worth the risk?—Spending a few dollars more for a genuine OEM filter costs much less than re-building an expensive compressor unit.
  • Micro Glass filter media—Superior media that will not swell or blind off like cellulose media.
  • Seal technology—Seals used are all Viton which is compatible with today’s synthetic fluids.
  • Extreme efficiency—Greater than 98% efficient at 15 micron. Beta ratings are printed right on the filter.

Date

03 August 2018

Tags

Spare Parts

CONTACT US

To Maximise efficiency and speedy serve
is our aim for Thai industries to global industries.

Extra Value Co.,Ltd. | บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

6 งามวงศ์วาน 9 แยก 15 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
6 Ngamwongwan 9 Junction 15, Ngamwongwan Rd, T.Bangkrasor A.Muangnonthaburi Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 02-952-6725-6 Fax : 02-952-6727 Email : center@extravalue.co.th