Sullair Separator

Sullair Separator

Sullair Separator

เนื่องจากต้นทุนของราคาน้ำมันของ Compressor มีราคาแพง ในขณะเดียวกันเครื่องอัดอากาศก็มีการสูญเสียน้ำมันต่อปีในปริมาณมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า การใช้ Separator Sullair 2 ชั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลด Oil แcarryover ได้อย่างยอดเยี่ยม

With the cost of compressor fluids these days, the goal of any compressor manufacturer is using an air/oil separator that keeps this fluid in the compressor.  The Sullair Optimizer™ separators are all designed with extremely low carryover in mind.

Featured

 

 

  • Oil carryover ต่ำ—ที่ 1 to 2 PPM, ลดปริมาณน้ำมันที่ต้องเติมเพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • Pressure drop ต่ำ— เครื่องอัดอากาศไม่ต้องอัดแรงดันเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานของเครื่องมากกว่า
  • Pleated Micro Glass media—Provides more surface area so element lasts longer than conventional wrapped designs.
  • มีความคงทนในการใช้งาน—ภายใต้สภาวะปกติ สามารถมั่นใจได้ว่าทำงานได้ถึง 1 ปี หรือ 8,000 ชั่วโมง
  • Low carryover—At 1 to 2 PPM, significantly reduces the amount of make-up fluid required, saving on maintenance costs.
  • Low differential pressure—Low pressure drop means more energy efficiency which saves money.
  • Pleated Micro Glass media—Provides more surface area so element lasts longer than conventional wrapped designs.
  • Peace of mind—Guaranteed to perform for 1 year or 8000 hours under normal conditions.

Date

03 August 2018

Tags

Spare Parts, Separator

CONTACT US

To Maximise efficiency and speedy serve
is our aim for Thai industries to global industries.

Extra Value Co.,Ltd. | บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

6 งามวงศ์วาน 9 แยก 15 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
6 Ngamwongwan 9 Junction 15, Ngamwongwan Rd, T.Bangkrasor A.Muangnonthaburi Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 02-952-6725-6 Fax : 02-952-6727 Email : center@extravalue.co.th