Variable Speed Drive (VSD)

Variable Speed Drive (VSD)

เป็นอุปกรณ์ที่ปรับควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวนที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

VSD is a device that adjusts the motor speed to suit the load conditions. To increase the efficiency of the motor in the industrial process. There is no heat loss in the motor. There is also a noise-canceling device that is a standard feature of an anti-interference device and also has the potential to save energy.

Featured

- สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ลักษณะ 
- ช่วยลดการสึกหรอ และป้องกันการสูญเสียมองมอเตอร์ และพัดลม 
- ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้นสตาร์ท 
- ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด
- The motor speed can be adjusted from the original. Get the right speed according to the work needs in the style. 
- Reduces wear and tear. And prevent loss of looking motor and fan. 
- Reduction of power surges at startup. 
- Energy saving The power required by the load.

 

 

Date

03 August 2017

Tags

Air Compressor, Energy Saving, VSD

CONTACT US

To Maximise efficiency and speedy serve
is our aim for Thai industries to global industries.

Extra Value Co.,Ltd. | บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

6 งามวงศ์วาน 9 แยก 15 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
6 Ngamwongwan 9 Junction 15, Ngamwongwan Rd, T.Bangkrasor A.Muangnonthaburi Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 02-952-6725-6 Fax : 02-952-6727 Email : center@extravalue.co.th